تبلیغات
حكمت مشرقی - هاگاكوره متن كهن از ساموراییها(2)حكمت مشرقی

مجالی برای اندیشیدن در حكمت الهی ادیان

5

 

امیر نائوشیگه گفت « منش و روش سامورایی از جان گذشتگی است. ده مرد یا بیشتر نمی توانند چنین انسانی را از پای درآورند. عقل عادی نمی تواند كارهای بزرگ انجام دهد. مجنون شو و از جان گذشته.

در منش و روشسامورایی اگر انسان تنها به عقل خویش اتكا كند، عقب می ماند. نه به وفاداری نیاز است و نه به پارسایی؛ در این منش و روش فقط باید از جان گذشت. وفاداری و پارسایی خود در دل از جان گذشتگی است».

 

6

 

جوهره ی سخن گفتن در هیچ نگفتن است. اگر فكر می كنی می توانی كاری را بدون حرف زدن به انجام رسانی، پس آن را بدون حرف زدن انجام ده. اگر چیزی هست كه بدون سخن گفتن به انجام نمی رسد، با كلماتی چند، و به شكلی معقول، سخن بگو.

بی فكر و تأمل زبان باز كردن مایه ی شرم تو خواهد شد، و بسیار زمانها مردم به چنین شخصی پشت خواهند كرد.

 

7

 

مؤمنی بودایی با هردم و بازدم خویش نام بودا را تكرار می كرد تا فراموش نكند بودا را. سامورایی نیز، باید در اندیشیدن به امیر خویش درست چنین باشد. فراموش نكردن امیر مهمترین چیز برای یك سامورایی است.

 

8

 

مرد كم خرد از زمانه گله می كند. و این بنیان فاجعه است. فرد محتاط بهنگام سخن گفتن، در زمانه ی خوب كارآمدو در زمانه ی بد از مكافات به دور خواهد بود.

 

9

 

سامورایی نباید حتی ناخواسته حرفی از سر ترس بر زبان آورد. مرد باید كه همواره متوجه باشد تا مبادا سخنی كه نشانه ی ضعف است بر زبان آورد. ژرفای وجود هر انسان حتی در گفت و گو های پیش پا افتاده نیز می توان دید.

 

 

                                                                                   ادامه دارد...

 


نوشته شده در جمعه هفتم مرداد 1390 ساعت 07:59 قبل از ظهر توسط سینا زرتاب نظرات |

اخرین مطالب
«مطالعات تطبیقی»
معرفی کتاب
نگاهی به ذن بودیسم
مقدمه دکتر رادپور بر معرفی کتاب ترجمه دائودجینگ
نگاهی به کتاب «متون مقدس بنیادین از سراسر جهان» اثر جاودان میرچا الیاده
امام خمینى(س) و دنیاى شعر
کتاب ققنوس حکمت
گئورگ زیمل و فلسفه پول
تناقضات مکتب اصالت نسبیت
شیخ اشراق به روایت دکتر دینانی
خاتم بزم ولا
معرفی کتاب «مقدمه‏ای بر هنر هند» نوشته‌ی آناندا کوماراسوآمی
رسالت هنر و هنرمند از نگاه امام خمینی (ره)
نقل اقوالی از رنه گنون از کتاب «شرق و غرب»
تکنولوژی ارتباطات (مقاله ای از شهید سید مرتضی آوینی) پرده اول
محکوم نمی‌کنیم حکم می‌کنیم
کدام امضا؟
2012و دنیایی که پایان نیافت!
پند نامه لقمان 3
" رنه گنون " به مناسبت تولد حکیم رنه گنون
پندنامه لقمان2
پندنامه لقمان حکیم1
(حقیقت حقه ) مقدمه تیتوس بوركهارت بر كتاب فصوص الحکم ابن عربی
تسلیت به همه مسلمانان برای هتک حرمت رسول الله(ص)
معرفی کتاب رسائل توحیدی اثر علامه طباطبائی (ره)
جهان شناسی سنتی
تأثیر سهروردی بر حکمای عهد قاجاریه
یادداشتی پیرامون نسل کشی سرخپوستان آمریکا
عصر ظهور شعری از حافظ ایمانی
هنر ذن