تبلیغات
حكمت مشرقی - شرح دقیقه ای فلسفی از رنه گنونحكمت مشرقی

مجالی برای اندیشیدن در حكمت الهی ادیان

رنه گنون در كتاب ارزشمند خود سیطره كمیت و علائم آخر زمان از مسئله ی مهمی پرده برمی دارد كه در اندیشه فلسفی از اهمیت بسیاری برخوردار است. او می نویسد:

 

" مفهوم خالص عدد ذاتاً مفهوم عدد درست است و تسلسل اعداد درست مسلماً یك  رشته ی منفصل را تشكیل می دهد؛ توسعه هایی كه این مفهوم به خود گرفته و توجه به اعداد كسری و اعداد اصم را باعث شده است نشان دهنده ی تغییرات حقیقی آن است و در واقع حاكی از كوششهایی است كه به كاررفته است تا حدالامكان فواصل كم منفصل عدد تقلیل یابد و بدین طریق از نقص كاربرد آن در اندازه گیری مقادیر یعنی كمیات متصل كاسته گردد."(1)

 

 

 

 

 

ابتدااً باید بگوییم كم منفصل یا كمیت منفصل عدد است و كم متصل به دو قسم قار و غیر قار تقسیم می شود. كم متصل قار همه ی اقسامش با هم موجود می شوند و كم متصل غیر قار همه اقسامش با هم موجود نمی شوند. كم متصل قار سطح و خط و جسم و كم متصل غیر قار زمان است.

اما نكته ی بسیار دقیقی كه گنون مطرح كرده است این است كه عدد تنها كمیت منفصلی است كه موضوعاتش مختلف است و عارض بر موضوعات كثیری می شود ولی با این وصف از سنجش و ارزیابی موضوعاتی از جنس كم متصل چه قار و چه غیر قار عاجز است. چگونه كم منفصل می تواند سطح و جسم و خط و بعد و حتی زمانی را كه واحد هایی متصلند ارزیابی كند در صورتی كه خود از اجزای منفصله تشكیل شده است. یعنی یك فیلسوف نكته سنج هیچگاه در دام كمیت عددی صرف نمی افتد زیرا میان اعداد فواصلی موجود است و با تمام تلاشهایی كه انجام شده است تا این فواصل با اعداد اصم و كسری و ریز و ... جبران شود ولی بازهم قابل انفصال و فقاط كور بسیار است.

گنون در صدد است اثبات كند كه عدد نسبت به كمیات متصل از ماهیت كمی بیشتری برخوردار است و كمیات متصل بر خلاف نظر فلاسفه كارتزین (دكارت و پیروانش) دارای عنصری كیفی اند كه اولاً و بالذات دارای آن هستند و چون هركدام موضوع یكدیگرند در همه ی آنها و دست آخر در اجسام این عنصر كیفی موجود است. گنون در جای دیگر ذكر می كند كه انواع نه به واسطه آحاد عددی بلكه به واسطه كیفیات متمایز می شوند و این با درك وتلقی متجددین كه همه انواع را كمیات صرف و مجموع آنها را واحد صوری می پندارند در تضادند. از اینجاست كه فلسفه غرب با فلسفه شرق تضاد انكار ناپذیری می یابد.

 

پی نوشتها:

1. رنه گنون، سیطره كمیت و علائم آخر زمان، ترجمه دكتر كاردان، پاورقی ص24 

                              


نوشته شده در جمعه دهم تیر 1390 ساعت 09:00 قبل از ظهر توسط امیرحسین فرخ زادنیا نظرات |

اخرین مطالب
«مطالعات تطبیقی»
معرفی کتاب
نگاهی به ذن بودیسم
مقدمه دکتر رادپور بر معرفی کتاب ترجمه دائودجینگ
نگاهی به کتاب «متون مقدس بنیادین از سراسر جهان» اثر جاودان میرچا الیاده
امام خمینى(س) و دنیاى شعر
کتاب ققنوس حکمت
گئورگ زیمل و فلسفه پول
تناقضات مکتب اصالت نسبیت
شیخ اشراق به روایت دکتر دینانی
خاتم بزم ولا
معرفی کتاب «مقدمه‏ای بر هنر هند» نوشته‌ی آناندا کوماراسوآمی
رسالت هنر و هنرمند از نگاه امام خمینی (ره)
نقل اقوالی از رنه گنون از کتاب «شرق و غرب»
تکنولوژی ارتباطات (مقاله ای از شهید سید مرتضی آوینی) پرده اول
محکوم نمی‌کنیم حکم می‌کنیم
کدام امضا؟
2012و دنیایی که پایان نیافت!
پند نامه لقمان 3
" رنه گنون " به مناسبت تولد حکیم رنه گنون
پندنامه لقمان2
پندنامه لقمان حکیم1
(حقیقت حقه ) مقدمه تیتوس بوركهارت بر كتاب فصوص الحکم ابن عربی
تسلیت به همه مسلمانان برای هتک حرمت رسول الله(ص)
معرفی کتاب رسائل توحیدی اثر علامه طباطبائی (ره)
جهان شناسی سنتی
تأثیر سهروردی بر حکمای عهد قاجاریه
یادداشتی پیرامون نسل کشی سرخپوستان آمریکا
عصر ظهور شعری از حافظ ایمانی
هنر ذن