تبلیغات
حكمت مشرقی - پند نامه لقمان 3حكمت مشرقی

مجالی برای اندیشیدن در حكمت الهی ادیان

بکم خوردن و کم خفتن عادت نمای

هرچه بر خود پسندی بر دیگران بپسند

کارها بتدبیر و دانش کن

ناآموخته استادی مکن

بی اندیشه در سخن مشو و ناکرده مشمار

کارهای امروز را به فردا میفکن

از ناکس و بخیل چشم بهی مدار

حاجتمند را نومید مکن

بر کار رفته افسوس مخور

با مردم نادان هم داستان مشو

مردم را به بدی یاد مکن

در کارها اضطراب مکن

خود را برای دنیا در رنج مینداز

وقت آفتاب بر آمدن مخسب

جای نشستن خود را بدان

به حرف بزرگان گوشدار

از پیران و بزرگان بیشتر راه مرو

از بهر سود و زیان آبروی خود مبر

بی ادب ومتکبر مباش

از فتنه و جنگ بر کنار باش

بتعظیم پادشاه و وزیر غره مشو

حرمت همه را نگاهدار تا تورا حرمت دارند

در رعایت دلها کوش

دین به دنیا مفروش

طاعت حق را غنیمت دان

راستی پیشه کن

عیب پوشی را شعار خود بساز

در گرد آوردن مال حریص مباش

در وقت حاجت بدعا و اوراد مداومت نمای

هرچه خواهی از حق سبحانه خواه 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 ساعت 08:31 بعد از ظهر توسط سینا زرتاب نظرات |

اخرین مطالب
«مطالعات تطبیقی»
معرفی کتاب
نگاهی به ذن بودیسم
مقدمه دکتر رادپور بر معرفی کتاب ترجمه دائودجینگ
نگاهی به کتاب «متون مقدس بنیادین از سراسر جهان» اثر جاودان میرچا الیاده
امام خمینى(س) و دنیاى شعر
کتاب ققنوس حکمت
گئورگ زیمل و فلسفه پول
تناقضات مکتب اصالت نسبیت
شیخ اشراق به روایت دکتر دینانی
خاتم بزم ولا
معرفی کتاب «مقدمه‏ای بر هنر هند» نوشته‌ی آناندا کوماراسوآمی
رسالت هنر و هنرمند از نگاه امام خمینی (ره)
نقل اقوالی از رنه گنون از کتاب «شرق و غرب»
تکنولوژی ارتباطات (مقاله ای از شهید سید مرتضی آوینی) پرده اول
محکوم نمی‌کنیم حکم می‌کنیم
کدام امضا؟
2012و دنیایی که پایان نیافت!
پند نامه لقمان 3
" رنه گنون " به مناسبت تولد حکیم رنه گنون
پندنامه لقمان2
پندنامه لقمان حکیم1
(حقیقت حقه ) مقدمه تیتوس بوركهارت بر كتاب فصوص الحکم ابن عربی
تسلیت به همه مسلمانان برای هتک حرمت رسول الله(ص)
معرفی کتاب رسائل توحیدی اثر علامه طباطبائی (ره)
جهان شناسی سنتی
تأثیر سهروردی بر حکمای عهد قاجاریه
یادداشتی پیرامون نسل کشی سرخپوستان آمریکا
عصر ظهور شعری از حافظ ایمانی
هنر ذن